مشاوره : 07138385542

برای ا.لین بار در ایران سنگ روشویی از جنس کمد و باکس روشویی کد AM-09

باکس: 15*50*100

آینه: 62*79

روشویی: 80*50*79