مشاوره : 07138385542

کابینت و روشویی کد AM-025

روشویی: 44*76*80

آینه: 76*70

باکس: 17*27*70

مجهز به لامپ های مگنتی LED در کشو و باکس